Trailer (BE)

Herunder ses en skematisk gennemgang af de kontrolpunkter, du må forvente at skulle kontrollere såvel under uddannelsen som ved prøven og efterfølgende ved den normale brug af store påhængskøretøjer.

*********BREMSER**********

*Normalt har påhængskøretøjer under 750 kg ikke bremser

*Stødstangen må ikke kunne trykkes til bundstilling (føl ved manchet)

*Bremsevirkningen skal være tilstrækkelig på påhængskøretøjet. Forsøg at køre frem med påhængskøretøjets P-bremse aktiveret.

*Wirer, bremsestænger og andre bremsedele skal være uden beskadigelser og sikrede.

*Parkeringsbremsen skal kunne aktiveres let og skal kunne holde sig selv fast i aktiveret stilling

*Nogle påhængskøretøjer kan være forsynet med hydraulisk bremsesystem. Systemet skal i så fald være tæt.

**********LYGTER**********

*Alle lygter skal virke. Parvist skal lyset være ens, lygteglassene skal være rene, hele og godkendt

FORAN PÅ PÅHÆNGSKØRETØJET:

*Hvidt positionslys, hvis påhængskøretøjet overstiger 1,60 m i bredden.

*Positionslyset skal kunne ses på mindst 300 meters afstand.

*Hvis påhængskøretøjet overstiger 2,10 m i bredden, skal der desuden være monteret hvidt markeringslys.

*Markeringslyset skal kunne ses på en afstand af 300 m.

*Hvide reflekser.

PÅ SIDEN AF PÅHÆNGSKØRETØJET:

*Gule reflekser, som skal være jævnt fordelt.

*Hvis påhængskøretøjet er længere end 6,0 m, skal der desuden være monteret sidemarkeringslygter.

*Sidemarkeringslyset er gult og skal kunne ses på en afstand af mindst 300 m.

BAG PÅ PÅHÆNGSKØRETØJET:

*Baglygter, røde og synlige på mindst 300 meters afstand.

*Stoplyslygter, kraftige røde.

*Blinklyslygter, gule som skal kunne ses selv i direkte sollys.

*Nummerpladebelysning, hvidt lys som gør nummerpladen læselig på en afstand af 20 meter.

*Reflekser, røde trekantede med spidsen opad.

*Hvis påhængskøretøjets bredde overstiger 2,10 m, skal der desuden være monteret røde markeringslygter, som kan ses på mindst 300 meters afstand.

*********BÆRENDE DELE**********

*Slidbanemønster mindst 1,6 mm.

*Ikke unormale dækform, unormalt slid eller andre tegn på beskadigelse af dækket.

*Chassisramme og trækstang skal være ubeskadiget og ikke deform.

*Karrosseri og opbygning, døre skal kunne lukkes forsvarligt.

*Pressening skal være tilspændt.

*Last skal være forsvarligt anbragt.

TILKOBLINGSANORDNINGEN:

*Ikke væsentligt slør.

*Der må ikke være store slidmærker på kuglen.

*Forsøg at rykke kraftigt op i trækstangen.

*Aftageligt træk skal være korrekt monteret og sikret.

*Låsen skal være i grønt felt, hvis sådan findes

SAMMENKOBLING:

*Bak til og lad kugle og kugleskål gå i indgreb (grønt felt)

*Fastgør sikkerhedskæde, hvis der er bremser på påhængskøretøjet.

*tilslut elforbindelse og kontroller lys.

*Hæv og fastspænd evt. støttehjul.

*Frigør parkeringsbremsen, før du sætter dig ind og kører

*Frakobling foregår i modsat rækkefølge.