Lastbil (C)

§ 14. Kørekort til kategori C (stor lastbil) giver ret til at føre bil,

1) som ikke er omfattet af kategori D1 eller D,

2) som har en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, og

3) som er indrettet til befordring af højst otte personer foruden føreren.

Stk. 2. Kørekort til kategori C (stor lastbil) giver tillige ret til føre et vogntøj bestående af biler omfattet af stk. 1 og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg. Kørekort til kategori C (stor lastbil) giver endvidere ret til at føre motordrevet blokvogn.

Stk. 3. For ikke-registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til stk. 1, nr. 3, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.