Stor Bus (D)

§ 16. Kørekort til kategori D (stor bus) giver ret til at føre:

1) Personbil indrettet til befordring af over otte personer foruden føreren (stor bus).

2) Vogntog bestående af en stor bus og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.

Stk. 2. For ikke-registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til stk. 1, nr. 2, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.